Кодекс Етики

КОДЕКС ЕТИКИ

Кодекс етики  Інвестиційно - консалтингової компанії  « ВІКТОРІЯ ІНВЕСТ», надалі – Компанія, грунтується на наступних принципах:

Чесність;

Професіоналізм;

Орієнтація на потреби клієнта;

Виконання своїх зобов’язань та очікування виконання зобов’язань від своїх контрагентів;

Дотримання Закону;

Недопущення несумлінної конкуренції або нечесних способів впливу на своїх конкурентів.

Цих принципів ми дотримуємось при взаємодії співробітників всередині Компанії, при побудові стосунків з партнерами, спілкуванні консультантів Компанії з клієнтамі, а також у взаємовідносинах з державними органами.

1.ВІДНОСИНИ КОНСУЛЬТАНТ – КЛІЄНТ :

1.1. Консультант надає клієнту об’єктивну інформацію, щодо переліку пропонованих Компанією фінансових та інших продуктів, а також про свій статус і професійну кваліфікацію.

1.2. Консультант пропонує клієнту фінансові та інші продукти відповідно до його потреб та фінансових мождивостей.

1.3. Консультант інформує клієнта у повному обсязі про фінансові та інші продукти, що пропонуються, правила та норми, що діють на фінансовому та інших ринках України, а також роз’яснює права та обов’язки сторін за договорами, що укладаються.

1.4. Консультант уникає при спілкуванні з клієнтом формулювань, які можуть ввести клієнта в оману.

1.5. Консультант надає інформацію, яку клієнт має право знати відповідно до Закону.

1.6. Консультант надає клієнту консультаційну підтримку щодо укладених договорів, інформуючи його про порядок дій в тих чи інших ситуаціях, допомагаючи уникнути можливих ускладнень та конфліктів.

1.7. Консультант враховує емоційний аспект роботи з клієнтами, тактовно ставиться до почуттів та емоцій людей, не припускає негативних дій або висловлювань.

1.8. Консультант суворо дотримується конфіденційності відносно будь-якої інформації про клієнта та його договори, крім випадків, передбачених Законом.

2.ВІДНОСИНИ КОНСУЛЬТАНТ – КОМПАНІЯ :

2.1. Взаємодія Компанії та консультанта будується у відповідності з сучасними стандартами планування, контролю та звітності, а також з дотриманням вимог схоронності активів Компанії, враховуючи ділову інформацію.

2.2. Інформація, що надається Компанії консультантом, повинна бути точною, повною, коректною та зрозумілою. Будь-яке приховання або фальсифікація інформації з боку консультанта тягне за собою суворі санкції аж до розірвання  контракту з таким консультантом.

2.3. В разі виявлення приховання або фальсифікації інформації з боку клієнта консультант зобов’язаний застерегти клієнта від таких дій та перешкодити їх здійсненню.

2.4. Компанія забезпечує високий рівень професійної підготовки консультантів, їх інформаційну та методологічну підтримку.

3.ВІДНОСИНИ КОМПАНІЯ – ПАРТНЕРИ (страхові компанії, банки, фонди, інші установи) :

3.1. Компанія будує взаємовідносини з партнерами на принципах взаємної поваги і взаємної вигоди співпраці.

3.2. Компанія прагне чітко визначити критерії та умови співпраці і в подальшому суворо їх дотримується.

3.3. Компанія очікує від партнерів надання повної та об’єктивної інформації про їх фінансові та інші продукти та послуги.

3.4. Компанія надає партнерам повну та об’єктивну інформацію, необхідну для укладання та виконання договорів.

3.5. Компанія уникає нестабільних, непрозорих або нечесних умов співробітництва.

4.СТОСУНКИ ВСЕРЕДИНІ КОМПАНІЇ :

4.1. Компанія дотримується усіх вимог трудового законодавства та умов трудового договору, поважає особисту свободу і права людини, надає усім співробітникам рівні можливості і не припускає дискримінації у сфері праці.

4.2. Компанія дотримується конфіденційності, щодо персональних даних співробітників.

4.3. Компанія різнобічно підтримує високий ступінь мотивації і лояльність співробітників, стимулює розвиток їх інтелектуальних здібностей і професійних навичок, забезпечуючи відповідне навчання в напрямку їх діяльності.

4.4. Співробітники не мають права займатись іншою діяльністю, що відволікає або заважає їм виконувати свої посадові обов’язки у Компанії.

4.5. Співробітники діють виключно в інтересах Компанії та уникають будь-якого конфлікту особистих інтересів з інтересами Компанії.

4.6. Співробітники не мають права проводити операції з цінними паперами та будь-якими іншими активами на підставі інсайдерської інформації.

4.7. Співробітники не мають права приймати від сторонніх організацій подарунки, послуги та розваги, які можуть бути тлумачені як хабар.

5.СТОСУНКИ З КОНКУРЕНТАМИ :

5.1. Консультанти, що представляють Компанію, сумлінно співпрацюють з консультантами інших компаний з метою захисту спільних інтересів, дотримуються встановлених правил та процедур на фінансовому та інших ринках України, уникають критики конкурентів.

5.2. Консультанти Компанії виявляють солідарність у захисті від финансових шахраїв і несумлінних учасників фінансового та інших ринків. Компанія прагне до взаємного обміну информацією з конкурентами з метою запобігання або зменшення негативних наслідків таких ситуацій для клієнтів та усіх учасників фінансового та інших ринків.

5.3. Компанія та консультанти, що її представляють, не збирають і не розповсюджують свідомо неправдиву інформацію про конкурентів та не роблять інших дій, що спричиняють шкоду гарній репутації конкурентів.

5.4. Компанія не використовує рекламу, що суперечить загальноприйнятим нормам моралі та ділової етики.

5.5. Компанія готова докласти максимум зусиль для вирішення можливих суперечок шляхом переговорів.

6.ВІДНОСИНИ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ :

6.1. Компанія слідує усім законодавчим актам і нормативним вимогам, що застосовуються до її діяльності, та залишається вірною, як букві, так і духу Закону.

6.2. Компанія не вдається до спроб незаконним шляхом вплинути на рішення державних органів або їх представників та відповідальних працівників.

6.3. Компания вчасно та у повному обсязі сплачує податки.

6.4. Компанія ані безпосередньо, ані побічно не бере участь у роботі політичних партій.

7.ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОДЕКСУ :

7.1. Кожен співробітник Компанії та консультант, що її представляє, зобов’язаний дотримуватись вимог цього Кодексу і несе персональну відповідальність за свою морально-етичну поведінку.

7.2. Порушення цього Кодексу тягне за собою застосування до порушника заходів відповідальності, встановлених Засновниками та Генеральним директором Компанії у внутрішньо-нормативних актах, законодавством та іншими нормативними актами України.

7.3. Кожен співробітник Компанії та консультант, що її представляє, повинен повідомляти про будь-які відомі йому випадки здійсненого або можливого порушення вимог цього Кодекса своєму безпосередньому керівнику або Генеральному директору. Компанія гарантує кожному співробітнику та консультанту анонімність та некарність такого звернення.

7.4. Компанія гарантує уважний, об’єктивний та компетентний розгляд усіх звернень. Будь-які заходи не будуть застосовані до співробітника та консультанта без проведення відповідного службового розслідування.

7.5. Компанія забезпечує ознайомлення усіх співробітників та консультантів з положеннями цього Кодексу в межах семінарів START UP і тренінгового циклу Компанії.