Пакет страхових програм «ФОРМУЛА ЗАХИСТУ»

Пакет страхових програм «ФОРМУЛА ЗАХИСТУ»

Страхові ризики:

•   Інвалідність Застрахованої особи 1-й або 2-ї груп по будь-якої причини.

•  Тимчасова втрата працездатності в результаті нещасного випадку.

Вік Застрахованої особи:

•  Мінімальний - 18 років.

•  Максимальний - 60 років на момент укладання договору.

Терміни страхування: 1 рік

Періодичність сплати внеску: Одноразово

Страхова подія і страхове відшкодування:

•    Інвалідність Застрахованої особи 1-й, 2-ї груп по будь-якої причини 100% встановленої страхової суми по цьому ризику при отриманні 1-й, 2-ї груп інвалідності.

•   Тимчасова втрата працездатності в результаті нещасного випадку. Визначається з розрахунку 0,2% від страхової суми, починаючи з 15-го дня непрацездатності, оплачується не більше 120 днів по одному страховому випадку.

Індексація та викупна сума: Не надається.